Vlastní výroba podvozků

Podvozky s čelníkem

vhodný pro 120 km/h při 22,5 t/n
Y25Ls(s)1 → Intermodální vozy

Podvozky bez čelníku

vhodné pro 100 km/h při 22,5 t/n
Y25Lsd → Cisternové a vysokostěnné vozy
Y25Lsi(f) → Výsypné vozy