Inženýring železničních nákladních vozů

Inženýring železničních nákladních vozů provádíme jak komplexně, tak jsme schopni zajistit i jeho dílčí stupně

Konstrukční práce

Zpracování kompletní konstrukční dokumentace ve 3D a 2D požadovaného vozu ve spolupráci se zadavatelem
Pevnostní výpočty FEM formou ucelené zprávy
Průvodní technická dokumentace (kniha údržby, návody na obsluhu, technické podmínky)
Podklady a dokumentace pro schválení tlakové nádrže dle RID

Výroba prototypů

Zajištění výroby včetně technologické dokumentace a potřebných svářečských oprávnění
Dozor a konzultace při výrobě 
Zajištění případných změn dokumentace pro sériovou výrobu

Typové zkoušky

Zajištění typových zkoušek vozů a podvozků:

  • požadovaných platnou legislativou příp speciálních dle zadávacích podmínek zákazníka
  • jak stacionárních tak jízdních na zkušebním okruhu nebo reálné trati výběrem nejvhodnější zkušební laboratoře, metody a termínu se zajištěním asistence v průběhu zkoušek pro zdárný výsledek a budoucí hladký průběh homologace 

Homologace

ES certifikace dle TSI od oznámeného subjektu (NoBo)
Posouzení bezpečnosti vozu (CSM-RA)
Povolení typu vozidla („První povolení“) v EU přes OSS (ERA)
Rezervace drážních čísel (EVN) 
„Povolení ve shodě s typem“ v EU přes OSS (ERA)
Registrace na Národním bezpečnostním úřadě (NSA)
Průkazy způsobilosti UTZ